Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Se prøver fra As Vandværk på Jupiter.

Databasen indeholder over 240.000 boringer med bl.a. følgende informationer: 

 • teknisk opbygning af boringen,
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • geologisk beskrivelse,
 • vandstandspejlinger og
 • grundvandskemiske prøver og analyser.

Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg(vandværker, markvandingsanlæg, m.v.) med følgende informationer: 

 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • drikkevandskemiske prøver og analyser,
 • oppumpede vandmængder og
 • tilladelser til vandindvinding.

Se prøver fra As Vandværk på Jupiter.