Selskabet, er en sammenslutning af Overby vandværk, stiftet den 14. august 1948 og Hosby Vandværk i henhold til fusion pr. 1. november 2007.
Selskabets navn er As Vandværk, og selskabet har hjemsted i As (Overby/Hosby), Hedensted Kommune.
As Vandværk set fra Overbyvej.  omvv6
Boring til forsyning af As Vandværk.  omvv5
Udpumpning til Nord/Syd, med måling af forbrug.  omvv2
Rentvandspumper og skyllepumpe. omvv3
Rensning af vand, åbent filter system. omvv1
Returskyl, rensning af åbne filtre. omvv4