Ons. 16. Mar. 2011 - Opkrævning af vand:

 

Pr. 1-1-2011 har As Vandværk indgået aftale med
Juelsminde Grundejerforening for fremtidig opkrævning af vand:

 

Årsagen er at Hedensted Kommune har valgt at opsige tidligere aftale, hvor vandregning blev udsendt med ejendomsskattebilletten.

 

Aftalen har ingen økonomiske konsekvenser hvad angår vandpriser (Se venligst takstblad).

 

Husk at tilmelde PBS!

 

Man. 1. Nov. 2010 - Vinterråd:

 

Ved streng frost anbefales det at afdække målerbrønden med granris, vintermåtter eller lignende.

 

Kontroller at vanduret løber frit og se efter at der ikke er spild eller utætheder.

 

Drej på stophanen engang imellem, for at forhindre den i at sætte sig fast.

 

Ved ejerskifte på en ejendom skal vandværket informeres, dette kan gøres under menu punket Flyttemeddelelse.