Vejledning til nødforsyningsplan samt sikring af vandværk og vandforsyning
Det enkelte vandværk beskriver i afsnit 6,  hvordan der kan skaffes nødvandforsyning:

 

Boringer og vandværk

 

Hvilken indflydelse har svigt ved de enkelte boringer på vandforsyningen
Hvilke alternativer er der, hvis boringerne bliver forurenet.
Nødforsyning fra markvandingsboringer. Der udarbejdes en liste over anvendelige markvandingsboringer, som kan anvendes som nødvandforsyninger.
Hvilke alternativer er der, hvis vandværkets beholdere bliver forurenet.

 

Nødvandforsyning – ringforbindelser og tanke

 

Udnyttelse af eksisterende ringforbindelse. Hvor er den (så vidt muligt et kortbilag), hvordan aktiveres  den osv. Det skal sikres, at forurening ikke breder sig til nabovandværkets ledningsnet. 
Udnyttelse af planlagt ringforbindelse. Hvor er der kortest mellem vandværkernes forsyningsledninger (gerne kort).

Opstilling og påfyldning af vandtanke. Tanke kan blandt andet skaffes af vagthavende indsatsleder ved beredskabet, jf. alarmeringsliste. Har vandværket plan for udlevering af nøddrikkevand, der skal være udpeget udleveringssteder og opgjort kapacitet. Hver indbygger skal kunne forsynes med mindst 5 l i døgnet. Juelsminde Kommune har dog den endelige forpligtigelse over for kommunens borgere med hensyn til nøddrikkevand.

 

Nødstrømforsyning

 

Alle vandværker bør have stik for tilslutning af mobil generator. Beskriv form og kapacitet. Kan det tænkes, at strømforsyningen internt på vandværket bryder sammen, og hvilken indflydelse har det på vandforsyningen.

 

Sikring mod hærværk mod hærværk

 

Alle vandværker skal have aflåste bygninger/højdebeholdere/kildepladser/boringer. Der kan eventuelt tilsluttes alarmanordning af en eller anden art.