Der kan skaffes nødvandforsyning ved:

 

Læs bilag 1 hvor der er vejledning til sikring af nødforsyning og overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udfyldelse af afsnit 6.