Afhængig af forureningens omfang og karakter vurderes det, hvem der skal orienteres og hvordan.
I en beredskabssituation skal det også vurderes, hvem der bør stå for orienteringen til omverdenen. Ved større kriser har vagthavende indsatsleder  ansvaret for at informere pressen samt for at forbrugerne er blevet informeret. Arbejdet foregår i samarbejde med vandforsyningen.
Ved mindre forureninger har vandforsyningen ansvaret for at forbrugerne holdes informeret. Dette gøres i samarbejde med tilsynsmyndigheden. Teknik & Miljø holdes orienteret. Pressen involveres ikke aktivt, men henvendelser fra pressen besvares af vandværket og tilsynsmyndigheden.

 

Ved forureninger, hvor der skal træffes særlig foranstaltninger (f.eks. kogning eller forbud mod at drikke vandet), er det vigtigt, at den enkelte forbruger hurtigst muligt orienteres. Det valgte medie afhænger af vandværkets størrelse samt om antallet af kritiske forbrugere. Beslutning om uddeling af løbesedler kan træffes af tilsynsmyndigheden, som efterfølgende orienterer Teknik & Miljø. Beslutning om andre former for alarmering træffes af vagthavende indsatsleder, jf. afsnit 1 og 2.

 

Ved alarmering/orientering er der følgende muligheder: 
Politiet kan via Danmarks Radio udsende beredskabsmeddelelser, eller varsle via højtalervogne og/eller sirener. 
Radio/TV. Regionale radio-/TV stationer er både velegnede og villige til løbende at fungere som talerør for kriseledelsen. 
Den skrevne presse. Aviser og dagblade er velegnede til løbende orientering. Udover den almindelige orientering om situationens udvikling kan man eventuelt indrykke annoncer med ofte stillede spørgsmål og svar, råd fra embedslægen o.s.v. 
Pressemeddelelser. Præcise og regelmæssige pressemeddelelser er et godt informationsredskab. 
Løbesedler.  Det anbefales, at man både informerer via massemedier og ved direkte henvendelse til borgerne i de(t) berørte område(r). Det er meget vigtigt, at man noterer nøjagtigt, hvor der uddeles og hænges sedler op. 
Hjemmeside. Kommunens og evt.  vandværkets hjemmeside er gode til løbende informationer. 
E-mail. Elektronisk post er en måde, hvorpå man kan nå en gruppe udvalgte personer relativt hurtigt.

 

Servicetelefon. Der kan etableres et ”voice response" nummer, som borgene kan ringe til og få opdaterede basisinformationer og råd. Har kommunen en servicetelefon, kan dette nummer benyttes.