Beredskab for As Vandværk
 

TELEFON

Kontakt

Dag

Aften

Mobil

Formand

Allan Sørensen

75690184

51940184

Vandværkspasser

 

 

 

Kasserer

Berit Madsen

75690154

20329102

Bestyrelsesmedlem

Sejer Sejersen

75690522

40259422

Bestyrelsesmedlem

Jens Erik Hansen

75690323

40272584

Bestyrelsesmedlem

Max L. Jepsen

75694311

40254311

VVS-mester

Snaptun VVS

75694222

 

El-installatør

Mosegaard El

75690077

40595746

Entreprenør

Thorborg

75690061

 

Nabovandværk 1

Hosby

 

24675515

Nabovandværk 2

Sønderby

   

Laboratorium

     

Markvandinger der kan bruges til nødvandforsyning

     

Læge

     

Sygehus/skadestue

   

-

Opdateret: dato 12/08/2010

 

Følsomme forbrugere:

 

 

 

Plejehjem

 

 

 

Børnehave

 

 

 

Dagplejere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug med dyrehold

2

 

 

Læger/tandlæger

 

 

 

Levnedsmiddelproducenter

 

 

 

Skoler

1

 

 

Spisesteder

 

 

 

 

 

 

 

Institutioner

1