Værktøj til formanden/driftsleder, hvem skal inddrages ?

 

Almindelig
driftsforstyrrelse

Problemet løses efter aftale med vandværkets formand af:
I arbejdstiden- formand/bestyrelse.
Uden for arbejdstid - formand/bestyrelse.

Eksempler:
Driftsalarm
Sprængninger
Ingen vand
Misfarvning i begrænset område (kan være tegn på forurening)
Dårlig lugt, dårlig smag

 

Større drifts-
forstyrrelse

Problemet løses af vandværkets formand/ bestyrelse, der indkalder nødvendigt mandskab.

Eksempler:
Strømudfald
Styringssvigt
Brud på store ledninger
Fare for underminering af veje og bygninger

 

Forsynings-
situation usikker

Vandværkets formand og evt. driftslederen vurderer situationen.

Ved forurening inden for arbejdstid kontaktes tilsynsmyndigheden og evt. embedslægen.

Uden for arbejdstid kontaktes vagthavende indsatsleder ved beredskabet ved akutsundhedstruende forurening og tvivlstilfælde.

Ved forurening forstås både forurening, som er konstateret ved rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten, mistanke om forurening som følge af forbrugerklager, forurening ved tilbageløb og ledningsbrud samt ved hærværk/indbrud.

En akut sundhedstruende situation kunne være uheld med kemikalietransport eller andre akutte forureninger af f.eks. kildeplads